Ansøgningsfrist for støtte til distributionsinitiativer

ANSØGNINGSFRIST. Ansøgningsfrist for støtte til distributionsinitiativer til kort- og dokumentarfilm er torsdag d. 29. oktober kl. 12.00.

Ansøgningsfrist for støtte til distributionsinitiativer til kort- og dokumentarfilm er torsdag d. 29. oktober kl. 12.00.

DFI’s støtteordning til distributionsinitiativer har til formål at fremme distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum samt at fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer, der omfatter flere film.

Der kan søges om projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende distributionsinitiativer, og der kan søges om driftsstøtte med fokus på optimering af distributionsinitiativer. Støtten kan gives til samlende og langsigtede 'paraplyinitiativer' – både kommercielle og ikke-kommercielle. Der vil i vurderingen af ansøgningen bl.a. blive lagt vægt på danske kort- og dokumentarfilms andel i initiativets samlede filmudbud samt dansk publikums andel af initiativets samlede publikum. Se oversigt over støttede initiativer i 2014 og læs mere om støtteordningen og find ansøgningsskema, vilkår mm.

Ansøgningen inkl. ansøgningsskema sendes til koordinator Helle Lilienfeldt, hellel@dfi.dk. Ansøgningsfrist er torsdag d. 29. oktober kl. 12.00.