Ansøgningsfrist til 60/40-ordningen for 2011-tilskudsmidler

Den første ansøgningsfrist om produktionsstøtte på markedsordningen i 2011 gennemføres efter de regler, der gælder for den nuværende 60/40-ordning.

Ifølge Filmaftalen for perioden 2011-2014 vil den nuværende 60/40-ordning blive nedlagt og erstattet med en ny markedsordning.

For at undgå produktionsstop for allerede planlagte film og for at sikre tid til at udforme den nye ordning, har Filminstituttet af Kulturministeriet fået tilladelse til at gennemføre den første ansøgningsfrist om produktionsstøtte på markedsordningen i 2011 efter de regler, der gælder for den nuværende 60/40-ordning.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. januar klokken 12.00.

Filminstituttet har fået tilladelse til at afsætte 8-12 millioner kroner i forbindelse med denne ansøgningsfrist.

I resten af 2010 kan der fortsat løbende søges om manuskript- og udviklingsstøtte.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på fire uger for behandling af ansøgninger.

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk
Marianne Moritzen, 4046 3757, mariannem@dfi.dk