Ansøgningsfrist til Magtens Billeder: 1. maj 2003

29.04.2003
Afleveringsfristen for
ansøgninger til Magtens Billeder er torsdag den 1. maj med morgenposten
eller personligt i Filminstituttets reception kl. 10.00.