Ansøgningsfrist for tværmediel udviklingsstøtte

SPIL. Onsdag den 27. november er der frist for at ansøge Det Danske Filminstituts ekstraordinære pulje til udvikling af tværmedielle produktioner.

Formålet med den tværmedielle udviklingsstøtte er at styrke udviklingen af nye og originale universer til de 7- 12 årige. Dvs. projekter, der har et tværmedielt potentiale, og som udnytter platforme, der afspejler målgruppens medieforbrug. Universerne skal være narrative i den forstand, at de skal have udgangspunkt i en fortælling eller et dramatisk forløb.

Støtten er tiltænkt at skabe mulighed for tværfagligt samarbejde mellem professionelle fra film, spil samt beslægtede brancher. Projekter til støtte vil blive udvalgt og modtage sparring i et samarbejde mellem Spilordningen og Konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm til børn og unge. Desuden vil en repræsentant for DR ULTRA deltage i udvælgelsen af projekter.

Kontakt

Simon Løvind

Spilredaktør

Telefon: 2537 0002
E-mail: simonl@dfi.dk

Dorte Høeg Brask

Filmkonsulent

Telefon: 2546 4295
E-mail: dortehb@dfi.dk

Karen Jakobsen

Projektkoordinator

Telefon: 2332 9005
E-mail: karenj@dfi.dk

Støtteomfang

Den tværmedielle udviklingsstøtte er på 100.000 kr. og ydes til et kreativt team. Der kan gives støtte til 4-6 teams.

Ansøgning og deadline

Ansøgningsfristen er onsdag den 27. november kl. 12.
Læs om ansøgning og ansøgningskriterier på www.dfi.dk/tvaermediel