Ansøgningsfrister til 60/40-ordningen


60/40-ansøgninger vil også i 2008 være omfattet af bestemmelser om pointsystem og ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, jf. Filmaftalen 2007-2010.

Filminstituttet har fastsat følgende 4 ansøgningsterminer for tilskudsmidler i 2008:

Mandag den 3. december 2007 Mandag den 4. februar 2008Mandag den 7. april 2008Mandag den 25. august 2008

Der vil være mulighed for en deadline i december 2008 med henblik på tilskudsmidler i 2009.

Alle dage skal ansøgningerne være afleveret kl. 12.

Støtte til manuskript- og projektudvikling inden for 60/40-ordningen har løbende sagsbehandling.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 6 uger for produktionsansøgninger og 4 uger for manuskript- og udviklingsansøgninger.

Filminstituttet er i øjeblikket i færd med at revidere pointsystemet for 60/40-produktionsansøgninger og vil i løbet af november 2007 have det reviderede pointsystem klar til vurdering af projekter fra ansøgningsterminen d. 3. december 2007.

Det Danske Filminstitut

Claus LadegaardMarianne Moritzen