Ansøgningsfrister til 60/40-ordningen for 2009 tilskudsmidler

Produktionsansøgninger under 60/40-ordningen vil også i 2009 være omfattet af bestemmelser om pointsystem og ansøgningsfrister, jf. Filmaftalen 2007-2010.

Filminstituttet har fastsat følgende 4 ansøgningsterminer for tilskudsmidler i 2009:

  • Mandag den 24. november 2008 kl. 12.00
  • Mandag den 26. januar 2009 kl. 12.00
  • Mandag den 30. marts 2009 kl. 12.00
  • Mandag den 24. august 2009 kl. 12.00

Støtte til manuskript- og projektudvikling inden for 60/40-ordningen har løbende sagsbehandling.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 6 uger for produktionsansøgninger og 4 uger for manuskript- og udviklingsansøgninger.

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard og
Marianne Moritzen