Ansøgningsfrister til 60/40-ordningen for 2010 tilskudsmidler

Produktionsansøgninger under 60/40-ordningen vil også i 2010 være omfattet af bestemmelser om pointsystem og ansøgningsfrister, jf. Filmaftalen 2007-2010.

Filminstituttet har fastsat følgende fire ansøgningsterminer for tilskudsmidler i 2010:

  • Mandag den 23. november 2009 kl. 12.00
  • Mandag den 1. februar 2010 kl. 12.00
  • Mandag den 19. april 2010 kl. 12.00
  • Mandag den 16. august 2010 kl. 12.00

Støtte til manuskript- og projektudvikling inden for 60/40-ordningen har løbende sagsbehandling.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på seks uger for produktionsansøgninger og fire uger for manuskript- og udviklingsansøgninger.

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk
Marianne Moritzen, 3374 3451, mariannem@dfi.dk