Ansøgningsrunde for støtte til filmværksteder15.08.2002
Igen i år kan foreninger, kommunale og selvejende institututioner søge
Det Danske Filminstitut om støtte til værkstedsaktivitet.
Værkstedsstøtteordningen har til formål at støtte film- og
videoværksteder, der bidrager til talentudvikling og eksperimenterende
filmkunst i Danmark.
Ansøgningsfristen er 27. september 2002.
Læs mere her: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/generelle_moduler/presse_modul/index.asp?pid=200&id=608