Bestyrelsen for det Danske Filminstitut har forlænget ansættelserne for to filmkonsulenter

Børnefilmkonsulent for Kort- og Dokumentarfilm Bodil
Cold-Ravnkilde er forlænget med et år fra 15. maj 2005 til 15. maj 2006.
Bodil Cold-Ravnkilde tiltrådte 15. maj 2001.
Børnefilmkonsulent for
spillefilm Mette Damgaard-Sørensen er ligeledes forlænget med et år fra 2.
april 2005 til 2. april 2006. Mette Damgaard-Sørensen tiltrådte 2. april
2002.
Kort- og
Dokumentarfilmkonsulent Morten Hartkorn fratræder efter eget ønske sin
stilling ved udløbet af ansættelsesperioden den 15. september
2005.