Billetkoordinator til Filmhusets publikumsafdeling

Filmhuset, Det Danske Filminstitut, søger billetkoordinator til Cinematekets billetkontor, hvor der er ansat ca. 15 timeansatte billetsælgere / kontrollører. Filmhuset rummer foruden biograferne, Cinemateket, også Film-X, Film- og Boghandel, Videotek og restaurant SULT.Billetkoordinatorens primære opgaver består i den daglige kontakt og koordinering af informationer til personale og publikum i forbindelse med visning af ca. 80 månedlige filmtitler - 180 visninger - samt diverse arrangementer. Billetkoordinatoren er ansvarlig for den udadvendte publikumskontakt og fungerer som bindeled mellem kunder og personale ved vore arrangementer og udlejninger.Billetkoordinatoren udarbejder vagtplaner og står for løn- og billetregnskaber samt spilleopgørelser til filmudlejere/ festivaler, ligesom billetkoordinatoren administrerer Filmhusets billetsystem og opdaterer Cinematekets medlemsdatabase. Billetkontoret er åbent seks dage om ugen fra formiddag til midnat. Det er derfor nødvendigt at billetkoordinatoren har det store overblik og autoritet til at sikre, at information og arbejdsopgaver bliver kommunikeret og forstået. Det er vigtigt at billetkoordinatoren også selv påtager sig vagter i billetkontoret.Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer pr. uge, hvor der må påregnes forskudt arbejdstid (aften og weekend). Billetkoordinatoren refererer til den daglige leder for publikumsafdelingen. Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:

  • Solidt kendskab til billetsystemer, gerne gennem erfaring fra biografbranchen

  • Gennemslagskraft og gode samarbejdsevner

  • Erfaring med publikumsservice og personalehåndtering

  • Kendskab til udarbejdelse af regnskaber, rapporter og vagtplaner

  • Evne til at holde hovedet koldt i pressede situationer

  • Bred IT-viden
Løn og ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Kenneth Just, telefon 3374 3404.Ansøgning og CV samt eventuelle relevante oplysninger sendes til det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K, mærket 'Billetkoordinator' eller til job@dfi.dk, så vi har den senest mandag 4. maj 2009.


Det Danske Filminstitut ønsker en ligelig kønsfordeling samt at styrke sin flerkulturelle kompetence og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.