Branchetræf 2002

3.5.2002
Årets branchetræf for
kort- og dokumentarfilm afholdes fra fredag den 23. til søndag den 25.
august 2002. Bemærk venligst at datoerne for træffet er ændret.
Som tidligere år er det
Filmhøjskolen i Ebeltoft, der lægger hus til, mens Producentforeningen,
Film- og TV-arbejderforeningen, Danske Filminstruktører og Det Danske
Filminstitut sikrer træffets økonomiske fundament.
Arrangementet er
forbeholdt filmbranchen. Invitationer med præsentation af årets tema og
tilmeldingsblanketter forventes udsendt til branchen primo
juni.