Branchetræf for kort- og dokumentarfilmbranchen 2004


29.
april 2004
Årets branchetræf
for kort- og dokumentarfilm afholdes fra fredag d. 27. til søndag d.
29. august 2004. Som tidligere foregår det på Filmhøjskolen i
Ebeltoft.
I år vil træffet
fokusere på "det filmiske" i produktion af dokumentarfilm. Med æstetik og
metodik som indfaldsvinkler vil vi sammensætte et inspirerende program der
giver bud på, hvordan vi understøtter, udvikler og styrker filmenes
"filmiskhed". Træffet vil omfatte oplæg fra gæster fra ind- og udland,
case-studies og færdige film.
Arrangementet er
forbeholdt filmbranchen og arrangeres i år af Filminstituttet i samarbejde
med European Documentary Network med støtte fra Producentforeningen og
Danske Filminstruktører.
Invitation med
mere information om træffets program og tilmeldingsblanketter forventes
udsendt medio juni.
Eventuelle
spørgsmål kan rettes til
Det Danske
Filminstitutudviklingschef for kort- og dokumentarfilm Henrik
Veileborgtlf. 33 74 34 49