Christian S. Nissen nyt medlem af DFIs bestyrelse

Efter indstilling fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm har Kulturministeriet udpeget Christian S. Nissen, fhv. generaldirektør i DR, som nyt medlem af Det Danske Filminstituts bestyrelse. Christian S. Nissen efterfølger Torben Krogh, som døde i juni.