Copenhagen Film Mentor

Tredje og sidste hold producere optages nu på Copenhagen Film Mentor.

Copenhagen Film Mentor optager otte producere til et 1-årigt efteruddannelseskursus i 2010-11.

I mentor-programmet kan du sammen med en anerkendt international producer udvikle dit filmprojekt i internationalt regi og samtidig styrke din vide om international finansiering, udvikle dine leder og -forhandlingskompetencer samt opbygge et internationalt netværk.

Copenhagen Film Mentor er et 1-årig udviklingsprogram for danske producere, som ønsker et solidt, professionelt afsæt til det internationale filmmarked. Programmet tilbyder deltagerne personlig udvikling med en anerkendt international producer, international finansieringsrådgiver eller scripteditor som mentor, kombineret med kompetencegivende, relevant efteruddannelse i 5 moduler, bl.a. i projektudvikling, ledelse, finansiering og markedsføring på internationalt niveau.

Uddannelsen er især rettet mod danske producere, der har produceret mindst én dansk spillefilm. Deltagerne i uddannelsesprogrammet skal medbringe et filmprojekt som forventes af have internationalt potentiale, og som kan bruges som "case" under uddannelsen. Filmprojektet skal foreligge enten som treatment, manuskript eller re-make.

Hver producer får tilknyttet en personlig mentor, der kan rådgive under udviklingen af deltagernes eget filmprojekt.

Copenhagen Film Mentor tager udgangspunkt i det filmprojekt produceren medbringer, men fokuserer i lige så høj grad på producerens personlige udvikling og på udvikling af dennes internationale kompetencer.

Uddannelsesmodulerne er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Cass University i London, Media Business School i Spanien og Copenhagen Business School i København.

Copenhagen Film Mentor er udviklet af Den Danske Filmskoles Efteruddannelse, i samarbejde med Det Danske Filminstitut, Producentforeningen, Copenhagen Capacity og Andromeda Pictures.

Programmet er støttet af Region Hovedstaden, Den Europæiske Socialfond, Det Danske Filminstitut, Nordisk Film Fonden og Producentforeningen.

Læs mere på www.filmmentor.dk

Ansøgningsfrist: Den 14. juni 2010
Kursusstart: September 2010

Kontakt

Tina Sørensen e-mail: tso@filmskolen.dk eller mobil: +45 4040 9829
Ole John e-mail: ojo@filmskolen.dk