4 mio. kr. til udvikling af danske spil

EU-STØTTE. Fire danske spiludviklere modtager tilsammen 4 mio. kr. i støtte fra Creative Europe under støtteordningen 'Development of European Video Games'.

Fire ud af otte danske ansøgere opnåede støtte ved dette års støtterunde under Creative Europe til udvikling af computerspil. Det er det højeste antal danske støttemodtagere på ordningen siden 2015.

Samlet modtager de danske spilfirmaer et støttebeløb på lidt over 4 mio. kr., hvilket kun bliver overgået af Tyskland, hvis 8 støttemodtagere får lidt over 8 mio. kr.

Danske støttemodtagere

De fire spilprojekter, der modtog udviklingsstøtte fra EU, er:

  • 'The Blue Eyed Kitty' af Savannah Entertainment
  • 'Snowfall' af PortaPlay
  • 'Mus & KRAN' af Trine Laier/Those Eyes
  • 'Night of Nights' af ThroughLine Games

For to af de danske firmaer, Savannah Entertainment og ThroughLine Games, er det første gang, de opnår støtte under Creative Europe, der er Europa-Kommissionens støtteprogram for de kunstneriske og kreative sektorer i Europa.

Selskabet PortaPlay fik i 2017 støtte til udvikling af spillet 'Broken Lines', mens Trine Laier stod bag 'Cosmic Top Secret', et selvbiografisk, dokumentarisk eventyrspil produceret af Klassefilm, som modtog EU's udviklingsstøtte i 2014.

Konkurrencen er hård

I alt 139 ansøgninger fra 24 lande blev indsendt ved støtterundens deadline i februar, og heraf var 22 ansøgninger ikke støtteberettigede. Det svarer til ca. 16 % af ansøgerne, hvilket er et markant fald i forhold til tidligere år, hvor denne andel har ligget på over 25 %.

Når ansøgningsselskaber ikke er støtteberettiget, skyldes det overvejende tre forhold, nemlig at de ikke har tilstrækkelige meritter, at de ikke kan overholde kravet om ikke at gå i produktion før 8 måneder efter ansøgning, og endelig at de ikke er registreret som spiludvikler eller -producent.

Der har været en massiv indsats fra de nationale afdelinger af Creative Europe, der rådgiver lokalt om EU's støtteordninger, for at påpege disse krav over for ansøgere.

"Vi opfordrer altid alle interesserede ansøgere til at tage et møde med os for at tale om både deres selskab og projektet. På den måde kan vi forhåbentlig sørge for, at det kun er de støtteberettigede selskaber, der ansøger – eller vi kan guide dem til, hvordan de bliver klar. Vi ønsker jo ikke, at nogen føler, at de har spildt deres tid og på den måde mister lysten til at prøve igen," siger Katrine Bjaarnø fra Creative Europe Desk Danmark.

Kun støtteberettigede ansøgninger kommer videre til evalueringsprocessen, hvor de bliver vurderet ud fra et pointsystem, der blandt andet lægger vægt på projektets kvalitet, innovative teknikker og europæiske merværdi.

Og selvom man kommer igennem til evalueringsrunden, er konkurrencen stadig hård, understreger Katrine Bjaarnø: "117 ansøgninger blev vurderet i denne runde, og kun 31 fik point nok til at modtage støtte, så en dansk succesrate på 50 % må siges at være flot!"

Om støtteordningen

'Development of European Video Games' er en støtteordning under EU's Creative Europe MEDIA-program, hvor europæiske spilproducenter kan søge om støtte til udvikling af narrative digitale spil til et kommercielt marked.

Ansøgerselskabet skal kunne dokumentere, at det tidligere har udviklet eller produceret et narrativt digitalt spil, der har været distribueret kommercielt. Projektet, der søges støtte til, må ikke gå i produktion tidligere end 8 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Der er én ansøgningsrunde om året, og siden Creative Europe-programmet startede i 2014, er der givet 17 støttetildelinger på i alt 16 mio. kr. til 12 danske spilproducenter under ordningen.