Åbent call: Bridging culture & audiovisual content through digital

EU-Kommissionen har publiceret et nyt call til den tværfaglige støtteordning "Bridging Culture & Audiovisual Content Through Digital". Ansøgningsfristen er d. 14. maj 2020.

Dette call er henvendt til projekter, der:

  • enten involverer nye former for kreativitet på tværs af de forskellige kulturelle og kreative sektorer, herunder audiovisuelle, ved brug af innovative teknologier (inklusiv virtual reality)
  • eller fremmer innovative tværfaglige strategier og værktøjer til at lette adgangen, distributionen, promoveringen og/eller den økonomiske omsætning for kultur og kreativitet, herunder kulturarv

Projekterne bør fokusere på:

  • en problemløsende tilgang til udfordringer for den kulturelle og kreative sektor
  • at publikum og brugeroplevelsen vægter højt
  • at teknologi er en del af problemløsningen og ikke et mål i sig selv
  • at fremme innovation i skabelse, distribution og promovering af kreativt indhold
  • at sigte imod tværfagligt samarbejde
  • at brugen af 'enabling technologies' vægter højt

Ansøger

Ansøgningen skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande, der deltager i Creative Europe-programmet, og som repræsenterer en bred vifte af ekspertise på tværs af flere kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist: 14. maj 2020 kl. 17. Der kan forventes svar på ansøgningen oktober 2020 og støtteaftalen underskrives til november.

Aktionsperioden for projekter er 18 måneder og varer fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Budget

Det samlede budget for støtteordningen er 1,715 mio. EUR.

Der kan minimum ansøges om 300.000 EUR pr. projekt (se Guidelines s. 14).

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum.

Pointkriterierne kan findes i Guidelines s. 8-9.