ÆNDRINGER i MEDIA CALL: Distribution Automatic 2018

EU-Kommissionen har ændret i MEDIA CALL EACEA/05/2018 for støtte til Distribution Automatic: ansøgningsdeadline er rykket til 8. november 2018 og der er lavet justeringer i beregningsmodellen for opbygningen af en potentiel fond.

Formålet med støtteordningen ’Distribution Automatic’ er at støtte biografdistribution gennem tværnational markedsføring, branding, distribution og udstilling af audiovisuelle produktioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag d. 8. november 2018, kl. 12:00 – der kan forventes svar i april 2019, og støtteaftaler underskrives maj 2019.

Certificering af billetsalg

Det er distributørens eget ansvar at få antallet af solgte billetter i 2017 certificeret af Det Danske Filminstitut (DFI), ved indsendelse af certificeringsdokument til Administrationschef Rasmus Friis Bendtsen.

Fristen for at indsende certificeringsdokument til DFI er mandag d. 20. august 2018.

Aktionsperiode

Aktionen starter ved underskrivelse af støtteaftalen (maj 2019), og varer i 24 måneder med mulighed for 6 måneders forlængelse af perioden.

NB! Der kan dispenseres for aktionens starttidspunkt, hvis der i ansøgningsskemaet angives at man ønsker at starttidspunktet er datoen for indsendelse af ansøgning. I så fald vil ansøger – i tilfælde af at man opnår støtte – blive kontaktet af EACEA med henblik på at give en uddybende og kvalificerende begrundelse: Det kan fx være at longform-kontrakter skulle underskrives i den periode, eller at filmen skulle have premiere i efteråret/vinteren 2018.

Væsentlige ændringer

Der er stadig 2 faser i Distribution Automatic:

  1. Opbygning af potentiel fond (baseret på billetsalget for 2017)
  2. Geninvestering i fonden

Men der skal kun indsendes 1 ansøgning, hvilket vil sige at der underskrives én støtteaftale pr. distributør, med det fulde beløb for den genererede potentielle fond, og at der ikke længere skal indsendes separat ansøgning for geninvestering.

Den potentielle fond beregnes af distributøren. Beregningsmodellen fremgår af støtteordningens guidelines pkt. 9 på side 14.
En film må minimum have solgt 200 billetter for at være berettiget til at tælle med.
Den samlede minimumstærskel, når distributøren har beregnet sit billetsalg for 2017, er 10.000 EUR.

Geninvestering kan maksimalt ske i 10 film. Det er ikke nødvendigt at angive filmtitler ved ansøgning, men ved udfyldelse af budgetskemaet skal den samme film angives på samme måde (fx Film #1) konsekvent igennem skemaet.
Filmtitlerne angives først ved afrapportering, når aktionen slutter.

Geninvestering er delt op i:

Heading 1: Filmfinansiering

  • Sub-heading 1: Investering i koproduktion
  • Sub-heading 2: Investering i minimumsgaranti

Koproduktions- eller distributionskontrakter skal underskrives inden for aktionsperioden.
Hvis der er underskrevet shortform-aftaler inden aktionens start, er filmen stadig berettiget til at indgå i ansøgningen – så længe longform-aftalen underskrives i aktionsperioden.

Heading 2: Lanceringsudgifter

  • Sub-heading 1: Reklame- & markedsføringsudgifter
  • Sub-heading 2: Optical- & digital-udgifter

Filmen(e) skal have premiere inden for aktionsperioden.

Heading 3: Andre udgifter

  • Revision ved støttetildeling på mere end 60.000 EUR
  • Booking & Billing
  • Indirekte udgifter – administration max 7 %

Kun udgifter afholdt af støttemodtager er støtteberettigede.  

Som bilag skal der udfyldes en detaljeret distributionsstrategi, der forklarer, hvordan pengene skal bruges. Strategien bliver bedømt af en evalueringskomité. Hvis man på ansøgningstidspunktet allerede har nogle konkrete titler på plads, bør man redegøre for distributionsstrategierne for de enkelte titler.

Budget og støtterater

Det samlede budget for støtteordningen er 19 mio. EUR.

Støtte udbetales i tre rater:
1. rate: 30 % af støtten, ved underskrift af støtteaftalen.
2. rate: 30 % af støtten, ved indselse af midtvejsevaluering, når 70 % af 1. rate er brugt.
3. og sidste rate: 40 % af støtten, ved indsendelse af final report.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgning sker via en E-form. Alle bilag, dokumentation, kontrakter, budget m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

MEDIA-logo

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med navn og logo på alt materiale, så som plakater, trailers og pressemateriale. Link til tekst, logo og specifikationer for brug af logoet kan findes i link-boksen ovenfor.

Offentliggørelse af resultater

I E-formens pkt. C.2.3. skal ansøger give en kort beskrivelse af projektet, der offentliggøres i EU-Kommissionens projektdatabase for Creative Europe-programmet, såfremt projektet får støtte. Beskrivelsen kan til enhver tid rettes af ansøger, og monitoreres af folk fra EU-Kommissionen efter der er aflagt final report. Læs mere om offentliggørelse af resultater i guidelines pkt. 12.2.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

MEDIA Desken

Ene Katrine Rasmussen
Head of Office of Creative Europe Desk, Denmark
Tlf. +45 2047 0290
ener@dfi.dk

Katrine Danielle Bjaarnø
Project Officer for Creative Europe Desk Denmark
Tlf. +45 3374 3442
katrineb@dfi.dk

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for Access to Markets’ i deres helhed. Guidelines, ansøgningsskema mm. findes i link-boksen ovenfor og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til guidelines, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken.

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

 

Tags: media call