Brexit & Creative Europe

Deal or no deal. Hvad bør du være opmærksom på, hvis du er samarbejdspartner med et britisk selskab om et Creative Europe-projekt?

I fredags blev premierminister Theresa May's udtrædelsesaftale for tredje gang stemt ned i det britiske parlament, og Storbritannien skal nu fremlægge nye løsningsforslag for EU inden d. 12. april, eller udtræde uden en aftale.

I fald der ikke indgås en aftale inden d. 12.april, vil britiske selskaber og projekter ikke være berettigede til Creative Europe-støtte.
Hvis man er i et samarbejde med en UK-baseret partner, der har tænkt sig at søge - eller netop har søgt om - MEDIA-støtte til et projekt, kan man derfor med rette finde den tilspidsede situation ekstra nervepirrende.

Deal-scenariet

Hvis der opnås en udtrædelsesaftale, er UK med i alle EU-programmerne for perioden 2014-2020, og britiske selskaber kan derfor fortsat søge støtte under Creative Europe-calls til og med december 2020 - også for projekter der løber længere end udgangen af 2020.

For danske selskaber, der er eller indgår i fx koproduktioner med britiske selskaber i denne periode, vil der dermed ikke være nogen forbehold at være opmærksom på.

No deal-scenariet

Den britiske regering har i tilfælde af 'no deal' foreslået en garantiordning, der sikrer udestående betalinger til britiske Creative Europe-støttemodtagere, hvis projekter er selekteret før udtrædelsesdatoen.
For at være sikret af denne garantiordning, skal projektet være registreret hos det britiske departement for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).

Hvis du som dansk virksomhed er samarbejdspartner med en britisk ansøger om et projekt, der er i et støtteforløb under Creative Europe eller har en aktiv ansøgning hos Creative Europe, bør du derfor sikre dig at det britiske selskab registrerer projektet hos DCMS.

Danske ansøgere med UK-samarbejdspartnere

Med en udtrædelsesaftale på plads, forventes det at UK-samarbejde vil være pointgivende på lige vilkår som hidtil, indtil udgangen af 2020.

Uden en aftale bliver det naturligvis ikke forbudt at samarbejde med UK, men det bliver heller ikke pointgivende ift. Creative Europe-ansøgninger.

I begge tilfælde bør man allerede nu ikke satse på britisk samarbejde som en trumf, men tænke andre lande ind i samarbejdet. Dette gælder både ift. koproduktion, finansiering, broadcast- og distributionsaftaler, men er også vigtigt at huske i forhold til støttekriterierne fx i forbindelse med den snarlige ansøgningsrunde for TV Programming, d. 28. maj.


Vi anbefaler i øvrigt at følge med i opdateringer på den britiske Creative Europe-desks hjemmeside >>