COVID-19: Hvad skal du gøre som støttemodtager?

EACEA har udsendt følgende meddelelse til støttemodtagere under Creative Europe-programmet.

Hvis gennemførelsen af projektet hindres af COVID-19, skal støttemodtager først og fremmest informere EACEA via e-mail til den ansvarlige projektleder, de normalt er i kontakt med, eller til den mailadresse, der er tilknyttet call'et, og heri detaljeret beskrive problemet og dets indflydelse på projektgennemførelsen. Mailadresser fremgår af tilskudsaftalen (grant agreement).

Under alle omstændigheder gælder følgende fleksibilitetstiltag:

1. Støtteberettigede udgifter i forbindelse med igangværende projekter

EACEA kan betragte udgifter til rejse eller indkvartering, der ikke kan annulleres og som ikke refunderes fra andre kilder, som støtteberettigede,* forudsat at støttemodtagerne fremviser relevante dokumenter (især at de har krævet refusion og at det blev afvist).

*såfremt de opfylder de generelle betingelser for støtteberettigelse, der er beskrevet i tilskudsaftalen.

2. Hvor COVID-19 forhindrer implementering af projektet

Hvis gennemførelsen af aktiviteter forhindres på grund af COVID-19, kan EACEA acceptere alternative aktiviteter eller forsinkelse. Dette kan ske efter en berettiget anmodning fra støttemodtageren om at ændre kontrakten, herunder ved at forlænge perioden for projektets implementering.

Dokumentation

Støttemodtager skal indsamle og opbevare relevant dokumentation, der måtte være nødvendigt på et senere tidspunkt for at bevise eller retfærdiggøre enhver beslutning, der er truffet med indflydelse på gennemførelsen af projektet.

Læs meddelelsen fra EACEA i sin fulde form og følg løbende med her.