Danske Will&Agency får MEDIA-støtte til ny platform til publikumsudvikling

Will&Agency, der i efteråret 2019 gennemførte en stor brancheundersøgelse for Det Danske Filminstitut om hvordan branchen arbejder med publikum i udviklingsprocessen, har fået 350.000 € i MEDIA-støtte til udviklingen af en ny, online analyseplatform som kombinerer Ai-teknologi og antropologi.

Med præcision - til inspiration

Kombinationen af big data og menneskelig indsigt er Will&Agencys bud på et nyt format til publikumsresearch, der passer til den danske og europæiske filmudviklingstradition. Efter deres undersøgelse for Filminstituttet har Will&Agency således i eget regi arbejdet videre med en nytænkende idé til publikumsinvolvering.

”Vores undersøgelse for Filminstituttet afkræftede i store træk fordommen om, at filmbranchen ikke interesserer sig for publikum i den tidligere udviklingsfase, men i højere grad savner metoder til at bringe publikumsinteressen ombord på en måde, der passer til den kreative proces. Og det gør ufordøjede tal og tabeller kun i virkelig ringe grad”, siger Niels Alberg, director i Will&Agency, og fortsætter:

”Betragter man derimod publikums interesse igennem en mere menneskelig og antropologisk linse, oplever vi stor interesse for at sætte sig ind i, hvad det fremtidige publikum tænker om et givent projekt. Vi anvender desuden en Ai-teknologi for at øge præcisionen i vores analyse.”

Will&Agency

Will&Agency er en kreativ konsulentvirksomhed, der er specialiseret i antropologisk research og design thinking. Will&Agency arbejder med en lang række virksomheder og organisationer, der ønsker en dybere forståelse af deres medlemmer/kunder/medarbejdere samt at skabe nye løsninger til at møde deres behov.

Virksomheden arbejder med adskillige kultur- og publikumsrettede organisationer som bl.a. Århus Festuge, Danmarks Radio, Øhavsmuseet, DBU/Landsholdet, en festival og flere produktionsselskaber i filmbranchen.

I forlængelse af de antropologiske analyser udvikler Will&Agency nye strategier, services og andre interaktionskoncepter mellem organisation og bruger – herunder forskellige digitale platforme.

Netop Ai har de seneste år vundet indpas i den internationale filmbranche. Men hvor de fleste udenlandske Ai-platforme forsøger at foretage en automatiseret vurdering af, hvor succesfuld en film man kan forvente af et manus, anvender Will&Agency Ai-teknologien anderledes. Virksomheden mener nemlig ikke, at den europæiske filmbranche vil se databaserede forudsigelser som et interessant input i skabelsesfasen. Derfor anvendes Ai i denne danske udgave udelukkende til at kortlægge, hvilke temaer en given film bør fokusere på i de antropologiske interviews, der er platformens kerne.

Dermed interviewes der ikke ud fra ren mavefornemmelse. Platformen spytter således heller ikke bombastiske konklusioner og retningslinjer ud, men derimod originale, antropologiske vinkler udarbejdet til hver enkelt film. Indsamlet med præcision men serveret som inspiration.

Store ambitioner, der betaler sig

Det er under MEDIA-call’et ’Promotion of European Works Online’, Will&Agency netop har modtaget godt 2,6 mio. kroner i støtte.

MEDIA-støtten giver nu Will&Agency arbejdsro til at styrke det europæiske netværk rundt om projektet, færdigudvikle konceptdetaljerne samt naturligvis den omfattende digitale produktion.

Herefter skal platformen markedsføres til hele film- og tv-miljøet i Europa. Der venter således Will&Agency et stort arbejde, men opgaven matcher præcis den retning virksomheden arbejder hen imod:

”At skabe en løsning der kombinerer kunstig intelligens og antropologisk indsigt i en platform udviklet til europæiske smagsløg, er ganske ambitiøst. Men det var præcis de store ambitioner, EU’s ekspertpanel fremhævede som en af hovedårsagerne til støttetildelingen", fortæller Lars Tversted, der ligeledes er director i Will&Agency.

"Med ambitioner i denne vægtklasse var den hjælp og vejledning vi fik af MEDIA Desken af afgørende betydning. Vi skylder en kæmpe tak til en lang række mennesker på Filminstituttet, der gav uvurderligt input, og som meget dedikeret prioriterede samarbejdet med os”, siger Lars Tversted.

Som en ren, digital løsning vil den fremtidige platform kunne zoome ind på forskellige publikumsgrupper i hele verden, og dermed også skabe publikumsindsigter i vigtige eksportmarkeder. Til glæde og inspiration for filmens kreative hold og de forskellige investorer og finansieringsaktører bag filmen. Uanset om den produceres i Danmark eller i et hvilket som helst andet europæisk land.

Promotion of European Works Online

Støtteordningen havde i år et samlet budget på 10,1 mio. EUR.

105 ansøgninger fra 19 lande blev behandlet og 44 blev indstillet til støtte.

Der kunne søges om støtte inden for tre ”actions”:
- Action 1 med formålet at støtte promoverende tiltag, der skal hjælpe VOD-platforme med at udvide deres publikum.

- Action 2 med formålet at støtte samarbejder mellem europæiske VOD-tjenester på tværs af grænserne.

- Action 3 med formålet at støtte udviklingen af innovative strategier (herunder B2B og B2C) inden for distribution, cirkulation og publikumsstrategier.

Fra Danmark kom der 4 ansøgninger, alle til Action 3.