EU-DK Support netværket

Horizon2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation. Programmet løber fra 2014-2020 og har et budget på ca. 530 milliarder kroner.
EU-DK Support er et landsdækkende netværk af institutioner, der rådgiver danskere om EU's støtteprogrammer på tværs af fagområder. Den danske Creative Europe-desk er en del af netværket.

EU-DK samarbejdet skal sikre, at danske forskere, virksomheder og øvrige brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde, samt at danske forskere, vidensinstitutioner og virksomheder får overblik over mulige EU-finansieringskilder og hvem de kan kontakte for at få hjælp. Rådgivningen leveres efter et princip om ”no wrong door”.

Hjemmesiden skal understøtte netværkets mission om "no wrong door" dvs. at du ikke kommer til at "gå forkert". Det vil altid være muligt at få fat i en person der kan hjælpe dig på vej inden for EU programmerne og finde den rette person at kontakte. 

På eusupport.dk finder du:

  • Et stærkt netværk at EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer
  • En fælles indgang til EU-støtte
  • Case-beskrivelser
  • Arrangementer, hvor du kan få viden om det sidste nye i EU-programmerne

På forsiden finder du søge-modulet hvor du via målgruppe, emne, service, EU-program eller en kombination af disse kan finde en rådgiver der står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Du kan fra søgemodulet også vælge at gå direkte via din region, således at du får søgeresultater der er tæt på dig. Under den enkelte rådgivers side er det muligt at læse mere om rådgiveren. 

EU DK Support netværket
EU-DK Support netværket består af omkring 40 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske brugere om deltagelse i EU-programmer.

EU-DK Support netværket koordineres af EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

EU-DK Support skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksættere. 


Programmer omfattet af EU-DK Support

Horizon2020
EU’s program for forskning og innovation med ca. 70 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)
Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.

Connecting Europe Facility 
CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet forventes at få et samlet budget på omkring 30 mia. euro.

Creative Europe
Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til de europæiske kulturelle, kreative og audiovisuelle sektorer.

Erasmus+
Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport. Dets budget på 14,7 mia. euro skal give mere end 4 millioner europæere mulighed for at studere, tage kurser og få erfaring i udlandet.

Interreg
Interreg støtter regionale udviklingsprogrammer og –projekter. I Danmark støttes tre former for territorialt samarbejde: grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde og interregionalt samarbejde.

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K

E-mail: creativeeurope@dfi.dk