EU-støtte til bekæmpelse af ”fake news”

Organisationer, der arbejder med journalistik, og nyhedsmedier kan søge om støtte gennem EU-Kommissionens nye pulje for journalistiske partnerskaber. Der er afsat i alt 7,6 mio. € til journalistiske projekter, og ansøgningsfristen er den 26. august 2021.

I Kulturministeriets netop offentliggjorte rapport "Medietillid, fake news og fakta-tjek" fremgår det, at i alt 47 procent af danskerne er bekymrede for, om falske nyheder forhindrer dem i at vide, hvad der i virkeligheden foregår.

Danskerne er ikke alene i Europa om at have denne bekymring, og EU-Kommissionen har derfor for nylig offentliggjort puljen ”journalistiske partnerskaber”, hvis formål blandt andet er bekæmpelse af ”fake news”.

Puljen er en del af det europæiske kulturstøtteprogram Creative Europe, og i en dansk kontekst har både Slots- og Kulturstyrelsen og det Danske Filminstitut dedikeret ressourcer til at være behjælpelige med rådgivning til Creative Europe-programmet.

Støtte til samarbejde mellem nyhedsmedieorganisationer

Der er afsat i alt 7,6 mio. € til journalistiske projekter med flere deltagende europæiske partnere i hvert projekt. Målgruppen er blandt andet NGO’er, skreven og online presse, radio/podcasts, TV samt andre organisationer, der fokuserer på nyhedsmedier og medieprofessionelle.

Formålet med puljen er at støtte systematisk samarbejde mellem professionelle nyhedsmedieorganisationer, der forbedrer den professionelle journalistiks levedygtighed. Støtten går til afprøvningen af innovative forretningsmodeller, samarbejder og nye formater.

Partnerskaberne opfordres til at fokusere på mediepluralisme ved at involvere organisationer fra lande/regioner med forskellig og mangfoldig mediekapacitet.

Der er ansøgningsfrist for at søge midler fra puljen den 26. august kl. 17:00.