Finansiering af kreative erhverv

Spring Nordic og Creative Europe Desk Danmark inviterer til informationsmøde om de støttemuligheder, som er relevante for tech-virksomheder, der samarbejder med kulturelle og kreative erhverv.

Derudover vil Vækstfonden præsentere de lånemuligheder, de stiller til rådighed for de kulturelle og kreative virksomheder, med garantier stillet af EU.

Informationsmødet henvender sig både til kulturelle og kreative aktører, som gerne vil vide mere om disse lånemuligheder samt til tech-virksomheder, der vil høre om støttemuligheder i Creative Europe.

De kreative erhverv, som Vækstfondens lån henvender sig til, er:

 • arkitektur
 • arkiver
 • audiovisuelle brancher (herunder film, tv, videospil/gaming, multimedie og indhold/apps til medieplatforme)
 • biblioteker og museer
 • design (herunder forbruger- og industrielt design)
 • festivaler
 • forlagsvirksomhed
 • håndgribelig og immateriel kulturarv
 • håndværk
 • kunst (herunder gallerier)
 • litteratur
 • mode, smykke og møbelproduktion (indirekte omfattet)
 • musik
 • scenekunst

Program

Velkomst v. Spring Nordic

EU-finansiering: Støtte til kreative projekter v. Ene Katrine Rasmussen og Saxe Lomholt

 • Hvad er Creative Europe og hvad støtter de?
 • Gennemgang af
  - samarbejdsprojekter
  - call’et ‘Promotion of European Works Online’
  - cross sector calls (‘Bridging Culture and Audiovisual Content Through Digital’, ‘Creative Hubs’ m.m.)

Vækstfonden: Risikovillig finansiering til kreative og kulturelle erhverv v. Anders Christian Andersen

Vækstfonden har fået bedre muligheder for at investere i kreative og kulturelle virksomheder ved hjælp af EU garantier. Hør mere om, hvad virksomhederne kan få ud af det, og hvad der skal til.

 

Fakta

Hvornår
16. september 2019
Kl. 15-17

Hvor
Spring Nordic
Universitetsparken 7
4000 Roskilde

Om Creative Europe

Creative Europe er EU’s støtteprogram til den kreative og kulturelle sektor.

Programmet løber i perioden 2014 t.o.m. 2020 og har bl.a. fokus på digitalisering, forretningsudvikling, cross sector-samarbejder og adgang til finansiering.

Creative Europe Desk Danmark rådgiver de professionelle kreative og kulturelle brancher om EU's politik og støttemulighederne i Creative Europe-programmet.