Historisk stor støtte til europæisk kunst og kultur

Kulturministeren opfordrer danske kulturinstitutioner og kulturaktører til at søge puljerne under EU-støtteprogrammet Creative Europe 2021-2027, som netop er blevet vedtaget onsdag.

Det nye Creative Europe-program støtter i perioden 2021-2027 kultur- og film-projekter, som er udviklet af aktører fra de europæiske lande. Ud over et kontant tilskud giver programmet kunstnere mulighed for at skabe kontakter, netværk og partnerskaber på tværs af grænserne. Programmet har i lyset af corona-pandemien bl.a. fokus på at støtte projekter, der sigter på at genoprette kulturen, styrke publikumsudviklingen, øge adgangen til kultur og understøtte den digitale og grønne omstilling på kulturområdet. Budgettet er historisk højt. I forhold til det forrige program er det øget med over 7 mia. kr.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Kulturaktørerne i Danmark og resten af Europa har behov for et rygstød, så vi i Europa også fremover kan have en rig kulturel og sproglig mangfoldighed. At EU’s kulturstøtteprogram de næste syv år får et styrket budget bekræfter, at kulturen spiller en vigtig rolle i Europa. Støtte til kulturlivet er blevet endnu vigtigere og mere aktuelt under corona-krisen, og jeg vil derfor opfordre vores dygtige kulturinstitutioner og kulturaktører i Danmark til at søge om midlerne.”

De næste skridt

Programmet er allerede godkendt af Det Europæiske Råd og træder i kraft så snart det er publiceret i den officielle journal.

For at sikre en jævn overgang fra den forrige programperiode, sikrer bestemmelserne om tilbagevirkende kraft i forordningen, at det nye Creative Europe-program gælder fra 1. januar 2021.

Forventningen er at de første calls publiceres i starten af juni.

Baggrund

Den største "bid" af Creative Europe-budgettet tilfalder MEDIA-delen, der støtter udvikling, promovering og distribution af europæiske film og audiovisuelle værker i Europa.

CULTURE-delen støtter kulturelle og kreative projekter på tværs af EU's grænser - samarbejde (netværk, platforme, innovationsprojekter) mellem organisationer og professionelle inden for områder som musik, bøger og markedsføring af europæisk litteratur, arkitektur samt EU's kulturpriser og initiativer.

Under den tredje tværsektorielle del vil støtten for første gang også gå til nyhedsmediesektoren, for at fremme mediekendskab, pluralisme, pressefrihed og kvalitetsjournalistik og hjælpe medierne til bedre at tackle udfordringerne ved digitalisering.

Slots- og Kulturstyrelsen (CULTURE-delen) og Det Danske Filminstitut (MEDIA-delen) danner tilsammen den danske Creative Europe Desk, som rådgiver ansøgere om muligheder for støtte fra programmet.