MEDIA-call: Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities

MEDIA CALL. EU-Kommissionen har netop offentliggjort et nyt call, der sigter mod at teste måden vi definerer biografoplevelsen på, samt skabe innovative kulturcentre med det lokale publikums behov for øje. Ansøgningsfristen er d. 25. september 2019.

Målet med dette call er at støtte biografer i at blive kulturelle centre for deres publikum, navnlig i områder med begrænset kulturel infrastruktur.

Fokus i call'et er:

 • at teste nye måder at anskue biografoplevelsen på og skabe innovative kultur-venues
 • udvikling og opbygning af målgrupper gennem interaktive oplevelser
 • at give støtte til biografudstyr og digitalisering

Hvem kan søge?

Projektansøgninger skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra mindst 2 (men fortrinsvis 3) forskellige EU-lande, hvoraf mindst 1 er en biografdrivende virksomhed.

Læs mere

Læs om call'et og download ansøgning, bilag samt alle relevante dokumenter

Ansøger kan være en (kombination) af følgende:

 • non-profit organisation (privat eller offentlig)
 • offentlige myndigheder (national, regional, lokal)
 • internationale organisationer
 • universiteter
 • uddannelsesinstitutioner
 • virksomheder

Støtteberettigede projekter

Der kan bl.a. søges om støtte til:

 • internationale samarbejdsprojekter mellem biografdrivende virksomheder, såvel som mellem biografer og andre kulturorganisationer (fx museer, gallerier, biblioteker, filmarkiver, koncertsteder, teatre etc.)
 • kurateret og forskelligartet biograf-programlægning bestående af minimum 60 % europæisk indhold
 • undervisningsaktiviteter (fx debatter og kreative workshops)
 • aktiviteter der tiltrækker publikum til biografer, skaber nye publikummer eller forbedrer publikums oplevelse
 • biografudstyr og digitalisering, for at tilpasse sig publikums behov - såfremt dette er nødvendigt for at implementere det projekt, ansøgningen drejer sig om
 • promovering af projektet

Se nærmere beskrivelser i Guidelines pkt. 6.2.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist: d. 25. september 2019. Der kan forventes svar på ansøgningen til november og støtteaftalen underskrives til december.

Aktionsperioden for projekter er maks 18 måneder og skal starte mellem d. 1. januar og 1. april 2020.

Budget

Det samlede budget for støtteordningen er 2 mio. €.

Der kan maks ydes støtte til 80 % af de samlede støtteberettigede budgetomkostninger.

Det forventes at støtteraterne vil ligge mellem 200.000 € og 700.000 €.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum.

Detaljeret beskrivelse af pointkriterierne kan findes i Guidelines pkt. 9.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning downloades fra EU-kommissionens hjemmeside (find link i faktaboksen ovenfor), og skal sendes til Kommissionen i 3 eksemplarer (1 original og 2 kopier), samt sendes som PDF-fil via mail, således at både fysisk og digital version er EU-Kommissionen i hænde senest d. 25. september 2019.

Se adresser og nærmere beskrivelse i Guidelines pkt. 14.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe-programmet med navn og logo på alt materiale, så som plakater, flyers, website og pressemateriale. Link til tekst og logo kan findes i Guidelines pkt. 12.1.

Tags: media call