Nyt call: Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities 2020

PREPARATORY ACTION. EU-Kommissionen har offentliggjort det nye call for 'biografer som innovationscentre for deres lokalsamfund'. Dette call sigter mod at teste måden vi definerer biografoplevelsen på, samt skabe innovative kulturcentre med det lokale publikums behov for øje. Ansøgningsfristen er d. 7. august 2020.

Målet med dette call er at støtte biografer i at blive kulturelle centre for deres publikum, navnlig i områder med begrænset kulturel infrastruktur og hvor COVID 19-krisen har haft en stærk påvirkning.

Fokus i call'et er:

  • at gentænke biografoplevelsen i kølvandet på coronakrisen med henblik på at skabe innovative kultur-venues, især gennem samarbejde mellem biografer og VOD-platforme
  • udvikling og opbygning af målgrupper og publikum gennem interaktive oplevelser, der tilbyder en bred vifte af kulturelle og lærende aktiviteter

Hvem kan søge?

Projektansøgninger skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra mindst 3 forskellige EU-lande, hvoraf mindst 1 er en biografdrivende virksomhed.

Guidelines & ansøgningsskema

Læs om call'et og de forventede resultater og download ansøgning, bilag samt alle relevante dokumenter 

Ansøger bør være en biografdrivende virksomhed eller en kulturorganisation, og kan være enten en non-profit organisation (privat eller offentlig) eller virksomhedsdrivende.

Støtteberettigede projekter

Der kan bl.a. søges om støtte til:

  • internationale samarbejdsprojekter mellem biografdrivende virksomheder, såvel som mellem biografer og andre kulturorganisationer (fx museer, gallerier, biblioteker, filmarkiver, koncertsteder, teatre etc.)
  • kurateret og forskelligartet biograf-programlægning bestående af minimum 60 % europæisk indhold
  • undervisningsaktiviteter (fx debatter og kreative workshops) fysisk eller online
  • innovative tiltag, der tager højde for coronakrisens indvirkning, mhp. at gentænke biografoplevelsen både i fysisk og virtuel form
  • promovering af projektet

Se nærmere beskrivelser i Guidelines pkt. 6.2.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist: d. 7. august 2020.

Der kan forventes svar på ansøgningen til oktober, og støtteaftalen underskrives mellem oktober 2020 og februar 2021.

Aktionsperioden for projekter er maks 18 måneder og skal starte mellem november 2020 og marts 2021.

Budget

Det samlede budget for støtteordningen er 1,5 mio. €.

Der kan maksimalt ydes støtte til 70 % af de samlede støtteberettigede budgetomkostninger.

EU-Kommissionen forventer at støtte 4-5 projekter med op til 500.000 € pr. projekt.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum.

Detaljeret beskrivelse af pointkriterierne kan findes i Guidelines pkt. 9.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsformular og bilag downloades fra EU-kommissionens hjemmeside (find link i faktaboksen ovenfor), og skal sendes til Kommissionen på tre måder:

  • ansøgningsformularen med bilag i sin originale, underskrevne fysiske form i 1 eksemplar,
  • ansøgning og bilag som PDF-filer på en USB-nøgle,
  • og endelig ansøgning og bilag via mail,

således at både fysisk, USB- og digital version er EU-Kommissionen i hænde senest d. 7. august 2020 kl. 23.59.

Se adresser og nærmere beskrivelse i Guidelines pkt. 14 og i tjeklisten i ansøgningsformularen.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere EU-Kommissionen med navn og logo på alt materiale, så som plakater, flyers, programmer, website og pressemateriale.

Link til tekst og logo kan findes i Guidelines pkt. 12.1.

Se også

En beskrivelse af de støttede projekter fra det første call for 'Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities 2019'

Tags: media call