Nyt call: Digital brobygning mellem kultur og audiovisuelt indhold

EU-Kommissionen har publiceret et nyt call til den tværfaglige støtteordning "Bridging Culture & Audiovisual Content Through Digital". Ansøgningsfristen er d. 20. juni 2019.

Dette call er henvendt til projekter, der:

  • enten involverer nye former for kreativitet på tværs af de forskellige kulturelle og kreative sektorer, herunder audiovisuelle, ved brug af innovative teknologier (inklusiv virtual reality)
  • eller fremmer innovative tværfaglige strategier og værktøjer til at lette adgangen, distributionen, promoveringen og/eller den økonomiske omsætning for kultur og kreativitet, herunder kulturarv

Projekter, der omfatter et audiovisuelt aspekt og nye digitale teknologier skal implementeres på mindst et af følgende områder: museer, liveoptræden og/eller kulturarv.

Projekter skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande, der deltager i Creative Europe-programmet, og som repræsenterer en bred vifte af ekspertise på tværs af flere kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019 kl. 12. Der kan forventes svar på ansøgningen oktober 2019 og støtteaftalen underskrives til november.

Aktionsperioden for projekter er 18 måneder og varer fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.

Budget

Det samlede budget for støtteordningen er 1,75 mio. EUR.

Der kan minimum ansøges om 150.000 EUR pr. projekt, svarende til højst 60 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger. Projekter, der ansøger om under 150.000 EUR er ikke støtteberettigede.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum.

Pointkriterierne kan findes i Guidelines s. 10-11.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste øjeblik med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe-delprogrammet med navn og logo på alt materiale, så som plakater, flyers, website og pressemateriale. Link til tekst og logo kan findes i guidelines pkt. 12.1.

 

Tags: media call