SAVE THE DATE: EU-temadag i Cinemateket

Hvordan kan det private og offentlige udnytte hinandens styrker, så kulturelle projekter fremstår stærkest muligt i konkurrencen om EU's støttemidler? D. 21. juni 2018 tager Creative Europe Desk Denmark udgangspunkt i netop det spørgsmål, når vi inviterer til vores årlige EU-temadag.

Konkurrencen om de europæiske støttemidler er benhård og det er derfor nødvendigt at fokusere institutionernes, virksomhedernes og projektledernes kernekompetencer. Dette gælder for både de kommunale kulturinstitutioner og for de spirende kulturprojekter funderet i det private.

Under overskriften Kulturelle samarbejder & vejen til EU-funding sætter vi i år fokus på mulighederne for øget samarbejde mellem forskellige kulturelle aktører og offentlige institutioner. Formålet er at skærpe kulturprojekternes profiler og styrker, så de bedre kan komme i betragtning til europæiske kulturstøttemidler.

Vær med, når vi samler erfarne kulturrådgivere, funding-eksperter og projektledere til case studies og debatter om, hvordan man matcher den gode idé med projektledelsesværktøjer; med budget- og regnskabsressourcer; og med lokal efterspørgsel og behov.

Line-up og detaljeret program følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Tid og sted

Kl. 12.30-17.00 i bio ASTA, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

Pris og tilmelding

Deltagelse i temadagen er gratis, men tilmelding er obligatorisk og sker her.