Vil du være ekspertlæser for Creative Europe?

ÅBENT CALL. Nu har du mulighed for at blive ekspertlæser for EU's støtteprogrammer, heriblandt Creative Europe, i perioden 2021-2027.

Når der ansøges om EU-støtte - bl.a. under Creative Europe calls - bliver ansøgningerne evalueret af EU's panel af ekspertlæsere.

Det er nu muligt at tilmelde sig panelet som ekspertlæser. Tilmeldingen er åben i hele programperioden (2021-2027).

Hvis du fx har viden og erfaring inden for serie-, spil- eller filmudvikling og -produktion, filmdistribution eller -festivalarbejde, så har du nogle af de kompetencer, EU-Kommissionen skal bruge, når der evalueres Creative Europe MEDIA-ansøgninger.

Vi ved fra tidligere ekspertlæsere, at det har været lærerigt at se, hvordan ansøgere fra andre lande formulerer ansøgninger, og hvordan hele evalueringsprocessen foregår. Dette har flere fundet gavnligt til selvrefleksion, når de eventuelt senere har ansøgt Creative Europe.

Ved at registrere sig i panelet for ekspertlæsere, står man til rådighed med henblik på både evaluering (aktiv vurdering af ansøgninger), monitorering (opfølgning på støttede projekter og kontrakter) og rådgivning af EU-Kommissionen ift. evalueringsprocesser.

NB! Det er ikke en garanti, at man bliver indkaldt som ekspertlæser, lige som man naturligvis ikke kan være ekspertlæser ved en runde, hvor man selv har ansøgt om støtte.

Hvis du allerede er registreret som ekspertlæser via et tidligere call, og du i den forbindelse har tilkendegivet at være til rådighed for alle programmer, vil din registrering forblive aktiv.* Du har også mulighed for at gå ind og ændre din registrering, hvis du ikke længere ønsker at stå til rådighed.

Du finder guidelines indeholdende bl.a. information om sprogkrav, vilkår og link til registrering i den blå boks nedenfor.

*I bunden af siden på "My profile" sættes flueben i "Other EU institutions".