Danske distributører modtager godt 1.4 mio DKK

STØTTE. Fem danske distributører har modtaget godt 1.4 mio DKK fra MEDIA-programmet til distribution af ti europæiske film i de danske biografer. Årets LUX Prize-vinder "Toni Erdmann" af Maren Ade og Ken Loachs "I, Daniel Blake" er blandt de støttede film.

Formålet med ordningen "Distribution Selective" er gøre europæiske film tilgængelige for et europæisk publikum. Med støtteordningen kan europæiske filmdistributører søge om støtte til at distribuere nyere, ikke-nationale, europæiske biograffilm, som ville have svært ved at klare sig på kommercielle markedsvilkår alene.

I alt er 5.3 EUR blevet tildelt europæiske distributører i årets anden runde af MEDIA-programmets støtteordning "Selective Distribution" (EACEA/13/2015). 

De godt 1.4 mio. DKK (192.100 EUR), som er blevet tildelt fem danske distributørers distribution af ti filmtitler, fordeler sig således:

 Distributør Film
Beløb i EUR
Angel Distribution AS
Zjednozone Stany Milosci
 8.800
Another World Entertainment ApS
Ma Loute
15.500
Filmbazar ApS
Fai Bei Sogni
15.500
Filmbazar ApS
Les Innocentes
15.500
Grand Teatret AS
Bacalaureat
21.300
Grand Teatret AS
Fuocoammare
15.500
Grand Teatret AS
Toni Erdmann
31.600
Grand Teatret AS
La Fille Inconnue 
15.500
Scanbox Entertainment AS
I, Daniel Blake
31.600
Scanbox Entertainment AS
La Pazza Gioia
21.300

De kommende to ansøgningsfrister i denne ordning er: 1. december 2016, kl. 12 og 14. juni 2017, kl. 12. Læs mere og find retningslinjer for ansøgninger her.

Se alle resultater for denne støtterunde.

Se alle danske MEDIA-resultater for 2016.