Deadlines for ansøgning om støtte til minor-produktioner for spillefilm 2011

Det Danske Filminstitut indfører deadlines på ansøgning om støtte til minor-produktioner på spillefilm for at sikre fortsat diversitet og styrke danske producenters mulighed for at deltage i internationale koproduktioner.

Deadlines skal være med til sikre, at Filminstituttet kan vurdere projekterne samlet for at tilgodese, at de mest kvalificerede projekter får støtte.

Ansøgningsfrister for tilskudsmidler i 2011:

  • Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 12.00
  • Tirsdag den 7. juni 2011 kl. 12.00
  • Tirsdag den 20. september 2010 kl. 12.00

Formålet med at yde støtte til koproduktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen samt at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne.

Spillefilm med udenlandsk hovedproducent støttes efter følgende regler.

Det er en forudsætning for at søge om støtte at:

  • Ansøgningen kommer fra et dansk produktionsselskab
  • Der er tale om dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen
  • Der er indgået en distributionsaftale om dansk TV- eller biografdistribution

I behandlingen af ansøgninger bliver følgende lagt til grund for vurderingen:

  • Kunstnerisk kvalitet
  • Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer
  • Andel af det kreative og tekniske samarbejde, herunder deltagelse af filmarbejdere og filmens 'spend' i ansøgerens land
  • Distributionsmuligheder, herunder karakteren af den distributionsaftale som producenten har indgået

DFI kan støtte minor-koproduktioner med maksimalt 60 % af det danske spend jf. "Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut § 11."

Ansøgninger stiles til udviklingschef Marianne Moritzen og behandles af en redaktion bestående af spillefilmkonsulenterne, udviklingschefen, områdedirektøren og filmkontrolleren.