Det Danske Filminstitut søger ny konsulent til spillefilmområdet

Filmkonsulentens overordnede opgave er at bidrage aktivt til at identificere projekter og opdyrke talent, der kan være med til at fastholde og styrke dansk spillefilms kvalitet og diversitet og dermed betydning og anseelse i Danmark og internationalt.

Filmkonsulenten har særligt ansvar for støtte til børne- og ungdomsfilm.

Filmkonsulentens hovedopgaver

Filmkonsulenten har til opgave at varetage den endelige kunstneriske vurdering af ansøgninger om filmstøtte og indstille dem til godkendelse i Filminstituttets direktion.

Der vil være tale om ansøgninger om manuskript-, udviklings- og produktionsstøtte til spillefilm med børn og unge som målgruppe. Filmkonsulenten har samtidig til opgave at sikre en optimal udvikling af projekter, der tildeles støtte, gennem løbende dialog med forfatter, instruktør og producent. Filmkonsulenten fungerer som sparringspartner og konsulent for filmens drivende kræfter gennem hele produktionsprocessen.

Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med Produktion & Udviklingsafdelingens udviklingschef og producere omkring alle produktionsmæssige og økonomiske forhold. Filmkonsulenten skal opbygge, vedligeholde og varetage kontakt med det danske produktionsmiljø og holde sig velorienteret om kultur- og samfundslivet med fokus på børne- og ungdomskultur.

Filmkonsulentens kvalifikationer

Filmkonsulenten skal have dokumenteret erfaring og indsigt i film- og/eller tv-produktion, især med hensyn til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger. Derudover skal konsulenten have erfaring i at analysere, fastholde visionen og ‘coache´ manuskriptet og projektet gennem alle dets udviklingsfaser. Filmkonsulenten skal have særlig indsigt i og erfaring med børne- og ungdomskultur i et moderne samfund.

Filmkonsulenten skal have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og skal kunne skabe en positiv og kreativ atmosfære, der giver ansøgeren de bedste muligheder for at udvikle sin idé. Endvidere skal konsulenten have evne og integritet til at træffe beslutninger, som ikke altid kan forventes at blive godt modtaget.

Ansættelsesvilkår og ansøgning

Filmkonsulenten ansættes af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut efter indstilling fra Rådet for Spillefilm. Det Danske Filminstitut ansætter filmkonsulenten for en toårig periode. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således, at den samlede ansættelse ikke må overstige fem år.

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. september 2010.

Stillingen som filmkonsulent aflønnes med en samlet årlig bruttoløn på ca. 540.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til områdedirektør Claus Ladegaard, tlf. 33743433.

Se arbejdsbeskrivelse for filmkonsulenter

Ansøgning mærket "Spillefilmkonsulent med særlig fokus på børn og unge" skal sendes til job@dfi.dk eller til Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 3. sal, 1123 København K og skal være instituttet i hænde senest mandag den 29. marts 2010.

Det Danske Filminstitut opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk