DFI ændrer procedure for aflevering af materiale

Vi er på DFI i gang med at optimere proceduren for aflevering af materiale til de film, der skal på Filmstriben. Det betyder ændrede procedurer for aflevering, som primært producenter af kort- og dokumentarfilm skal være opmærksomme på.

Det er DFI's mål, at filmene skal være hurtigere tilgængelige på Filmstriben, efter de er afleveret – selvfølgelig under hensyntagen til evt. aftale om hold back og timing med andre initiativer.

For at det kan lade sig gøre, har DFI besluttet, at en stor del af afleveringsmaterialet skal afleveres på et tidligere tidspunkt end det bliver nu, og at den ene distributionsmaster bliver erstattet af en Quicktime fil.

Nye regler for aflevering

Den nye procedure træder i kraft 10. januar 2011. Fremover bliver der tre afleveringer, som skal uploades på DFI's FTP server og fremsendes til Filmarkivet - se listerne for info. Hent afleveringsliste: kort- og dokumentarfilm under Konsulentordningen eller afleveringsliste til:  New Danish Screen-film - i PDF-format).

FTP-server

Skriv ftp://ftp.dfi.dk/Upload/ i browserfeltet. Brugernavn og password (pr. filmtitel) fås ved henvendelse til Billedarkivet. billedarkiv@dfi.dk

Mastere og arkivmateriale

Fremsendestil: DFI, Filmarkivet, Naverland 13, 2600 Glostrup, Att. Pligtaflevering, Tlf: 3374 3620, email: pligtaflevering@dfi.dk

Hver af de 3 afleveringer vil fremover være knyttet til en ratebetaling.

Aflevering 1 skal leveres til Billedarkivet samtidig med, at LOC konverteres til tilsagn og er med til at udløse 1. rate.

Aflevering 2 skal leveres til Billedarkivet samtidig med, at filmkonsulenten godkender råklip og er med til at udløse 2. rate.

Aflevering 3A og 3B skal leveres til hhv. Filmarkivet og Billedarkivet, når filmen er færdig og er med til at udløse 3. rate.

Imellem aflevering 2 og 3 vil I få fremsendt et factsheet på filmen på hhv. dansk og engelsk, hvor I bliver bedt om at opdatere oplysningerne på hhv. synopsis og kredit og evt. hovedstill.

Mange fordele

En tidligere aflevering af fx billedmateriale har flere fordele – også udover filmens distribution på Filmstriben. Blandt andet betyder det, at festivalafdelingen og kommunikationsafdelingen kan bruge materialet til promovering før filmene er helt færdige. Producenter vil slippe for at skulle aflevere det samme materiale flere gange forskellige steder i huset, og der vil på et tidligere stadie end i dag blive lavet factsheet på film på dansk og på engelsk, som producenten også selv kan henvise til, hvis der er brug for det.