Optagelse

DFI-Bogen rummer professionelle og firmaer beskæftiget i den danske filmbranche.

Én gratis, ekstra faggrupper 625 kr.

Du kan blive optaget gratis i én af DFI-Bogens faggrupper, hvis du arbejder i filmbranchen. Hver ekstra faggruppe koster 625 kr. om året. Faktura fremsendes normalt inden for en måned efter tilmelding.

Valg af fagrupper

Vi skelner mellem faggrupper til personer (instruktører, klippere, fotografer etc.) og faggrupper til firmaer (produktion spillefilm, lysudstyr salg, postproduktion film etc.).

Send oplysninger og dokumentation

Udfyld skemaet herunder og send. Husk at skrive dokumentation i kommentarfeltet, for eksempel de seneste tre produktioner, som du har medvirket i, din uddannelse eller anden relevant information.

 

Kun én fil.
24 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, svg, jpeg, tiff.
Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at DFI må opbevare og tilgængeliggøre dine personoplysninger, herunder navn, billede, adresse, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) samt faggrupper i DFI-Bogen med det formål, at filmbranchen kan fremsøge dine oplysninger i forbindelse med produktioner i ind- og udland.

Dette samtykke gives frivilligt og er uden begrænsning i tid. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte DFIs Kommunikationsafdeling pr. mail (dfibogen@dfi.dk). Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, vil DFI ikke længere tilgængeliggøre dine oplysninger i DFI-Bogen (dfibogen.dk). 

DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de oplysninger, som DFI behandler om dig. Derudover har du ret til at bede om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger i DFI-Bogen, ligesom du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger, medmindre andet følger af lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kontakt da DFIs Kommunikationsafdeling pr. mail (dfibogen@dfi.dk). 

Hvis du er uenig i måden, hvorpå DFI behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.