DFI Filmbasen – Hvem er det danske biografpublikum?

BIOGRAFBESØG. 2011 var overordnet et solidt år for dansk film med en markedsandel på 28 % og over 3,5 mio. solgte billetter. Samlet indspillede årets premierefilm ca. 12,6 mio. billetter. Men hvem købte billetterne, og hvad valgte de at se?

Igennem en årrække har Det Danske Filminstitut (DFI) via 'DFI Filmbasen' indsamlet data og skabt et analytisk værktøj, hvor markedet og publikum monitoreres, så producenter, distributører og DFI hele tiden er opdateret på, hvem dansk films publikum er, og hvad de synes om filmene.

I præsentationen 'DFI Filmbasen/Status for 2011' (PDF) har vi samlet de overordnede data i grafikker med fokus på grundlæggende variabler som alder og køn. Publikumssammensætningen svinger en smule fra år til år – afhængigt af de udbudte film – men de overordnede tendenser ser vi år efter år. I korte træk springer følgende tendenser i øjnene, når man ser på 2011.

Kvinderne elsker danske film

2011 var ligesom de foregående år domineret af et kvindeligt publikum. 56 % af dem, der så danske film, var kvinder, og for de udenlandske og amerikanske titler var andelen 52 %. Især "Dirch", "Klassefesten", "Alle for én", "Superclásico" og "En familie" trak kvinderne ind i mørket. Disse film blev også set af mænd, men det var film som "Ronal Barbaren", der mønstrede klar overvægt af et mandligt publikum – dog med et mere beskedent billetsalg. Kvinder var mere tilbøjelige til at anbefale (81 %) og kunne lide de film, de så (rating på 5,61 ud af 7), hvilket svarer til tidligere år.

Børn og unge ser 'voksenfilm'

Biografpublikummets aldersfordeling i 2011 viser en pæn overrepræsentation i alderen 15-24 år, som er kendetegnet ved at være den mest biografaktive aldersgruppe, og en underrepræsentation af de 50-69 årige. Når optikken rettes mod danske film alene, stemmer aldersfordelingen til gengæld fint overens med befolkningssammensætningen. Desuden har netop de danske film rigtig godt fat i både børn under 10 år og tween-målgruppen på 10-14 år, som i 2011 samlet købte 26 % af billetterne til de danske film. Det er dog ikke kun børne- og ungdomsfilm, som de 10-14 årige ser. I 2011 var komedierne "Klovn", "Klassefesten" og "Alle for én" de meste sete danske film i denne aldersgruppe, og disse film blev set af 13-25 % af samtlige 10-14-årige. Kun en enkelt børne/ungdomsfilm "Max Pinlig – sidste skrig" har indenfor de seneste to år kunnet matche en tilsvarende penetration på 13 % i denne aldersgruppe.

I den ældre del af befolkningen havde danske film også langt bedre fat end de udenlandske. 20 % af danske billetter gik til 50-69 årige, mens det er kun var 12 % for udenlandske film. Det er især danske film i Biografklub Danmark som "Dirch", "En Familie" og "Rosa Morena", der tiltrækker den ældre målgruppe.

Udenlandske film har fat i de unge

Top-10 over de mest sælgende udenlandske film viser ligeledes en overvægt af kvinder, men mindre markant end ved de danske film (Top-10 i PDF: 'DFI Filmbasen/Status for 2011', side 15). Aldersfordelingen viser til gengæld, at de store udenlandske blockbusters har særdeles godt fat i den købestærke og aktive målgruppe 15-24 år og ikke mindst 25-49 år. Og overordnet købes 47 % af billetterne til udenlandske film af de 15-34 årige, mens det er 31 % for de danske film. De film, som i særdeleshed appellerer til aldersgruppen, er actionfilm, adventurefilm, komedier og kærlighedsfilm – genrer som især amerikanerne er kendt for, og som de har budgetterne til at løfte produktionsmæssigt.

Publikum får kendskab til danske film via tv

Publikum får fortsat overvejende kendskab til de danske film via tv-kampagner (34 %), anden omtale på tv, gennem trailervisninger i biografen og gennem snak og anbefaling fra venner (Word of mouth). De udenlandske film er fortsat langt bedre end de danske film til at generere kendskab via internettet – bl.a. via web-omtale og i høj grad i kraft af trailer-visninger på nettet (24 % mod 16 % for de danske film). Der er fortsat et uudnyttet potentiale her for de danske film – og meget handler om at skabe en tidlig buzz og have sin trailer klar i god tid.

Få går i biffen alene

At gå i biografen er en social aktivitet, hvilket tallene fra 2011 fortsat bekræfter. Kun 6 % af publikum går alene, mens 55 % går to personer sammen. Man ser typisk biograffilm med sin kæreste/ægtefælle, dernæst venner/veninder og dernæst sine børn.

Se 'DFI Filmbasen/Status for 2011' (PDF) for yderligere data.
Se Billetsalg for danske film 2011.