DFI indfører deadlines for ansøgning om støtte til minor produktioner af spillefilm

For at sikre diversitet og for at styrke fokus på danske producenters mulighed for deltagelse i internationale koproduktioner, indfører DFI deadlines på ansøgning om støtte til minor produktioner af spillefilm.

Deadlines er med til, at Filminstituttet kan vurdere projekterne samlet for at tilgodese, at de mest kvalificerede projekter får støtte.

Ansøgningsterminer for tilskudsmidler i 2010:

• Onsdag den 7. april 2010 kl. 12.00
• Mandag den 2. august 2010 kl. 12.00
• Mandag den 11. oktober 2010 kl. 12.00

Formålet med at yde støtte til koproduktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen og at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne. Spillefilm med udenlandsk hovedproducent støttes efter følgende regler:

Det er en forudsætning for at søge om støtte at:
1. Ansøgningen kommer fra et dansk produktionsselskab
2. Der er dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen
3. Der er indgået en distributionsaftale om dansk tv- eller biografdistribution

I behandlingen af ansøgninger bliver følgende lagt til grund for vurderingen:
• Kunstnerisk kvalitet
• Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer
• Andel af det kreative og tekniske samarbejde, herunder deltagelse af filmarbejdere og filmens 'spend' i ansøgerens land
• Distributionsmuligheder, herunder karakteren af den distributionsaftale som producenten har indgået

DFI kan støtte minor koproduktioner med maksimalt 60 % af det danske spend jf. Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut § 11.

Ansøgninger stiles til udviklingschef Marianne Moritzen.

For yderligere oplysninger

Claus Ladegaard, områdedirektør
Telefon: 3374 3433
E-mail: clausl@dfi.dk

Marianne Moritzen, Udviklingschef
Telefon: 3374 3451
E-mail: mariannem@dfi.dk