DFI indfører deadlines på ansøgning om støtte til minor produktioner på kort- og dokumentarfilm

For at sikre diversitet og for at styrke fokus på danske producenters mulighed for deltagelse i internationale koproduktioner, indfører DFI deadlines på ansøgning om støtte til minor produktioner på kort- og dokumentarfilm.

Der er deadline to gange om året, og ansøgninger stiles til en af filmkonsulenterne. Den første deadline er 15. februar 2010 og den anden deadline er 4. oktober 2010.

Formålet med at yde støtte til koproduktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen og at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne. Kort- og dokumentarfilm med udenlandsk hovedproducent støttes efter følgende regler.

Det er en forudsætning for at søge om støtte at:
1. Ansøgningen kommer fra et dansk produktionsselskab.
2. Der er tale om dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen.
3. Der er indgået en distributionsaftale om dansk TV- eller biografdistribution.

I behandlingen af ansøgninger bliver følgende lagt til grund for vurderingen:

  • Kunstnerisk kvalitet
  • Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer
  • Andel af det kreative og tekniske samarbejde, herunder deltagelse af filmarbejdere og filmens 'spend' i ansøgerens land
  • Distributionsmuligheder, herunder karakteren af den distributionsaftale som producenten har indgået

For yderligere oplysninger

Claus Ladegaard, områdedirektør
Telefon: 3374 3433
E-mail: clausl@dfi.dk

Malene Flindt Pedersen, Udviklingschef
Telefon: 3374 3449
E-mail: malenefp@dfi.dk