DFI tilbyder producenter at afhente dvd'er

DFI's distribution af kort- og dokumentarfilm har siden 2010 udelukkende foregået online. Nu skal det resterende lager af DFI's dvd-udgivelser afvikles.

DFI tilbyder derfor danske producenter, at de vederlagsfrit kan få de resterende dvd-eksemplarer af de film, som de har dvd-distributionsrettighederne til.

På DFI's dvd-lager findes omkring 150 forskellige danske titler, produceret af ca. 60 forskellige producenter. Der er et varierende antal eksemplarer af de enkelte dvd-udgivelser. Mange titler findes i over 100 eksemplarer.

Listen over DFI's dvd-udgivelser af danske kort- og dokumentarfilm er sorteret efter de produktionsselskaber, som står registreret i DFI's database. Alle disse selskaber har fået tilsendt et brev med nærmere oplysninger om, hvad man skal gøre for at få fat i de dvd-eksemplarer, man har dvd-distributionsrettigheder til.

Brevet fra DFI indeholder en Udleveringsaftale, som skal udfyldes med relevante filmtitler, underskrives og sendes senest den 1. november 2011 til:

DFI Filmarkivet
Naverland 13
2600 Glostrup
att. Marianne Jerris

Når du har fremsendt Udleveringsaftalen i udfyldt stand, kan du henvende dig til DFI Filmarkivet og aftale tidspunktet for afhentning af dvd'er. Send en mail til Marianne Jerris på Filmarkivet og lav en aftale: mariannej@dfi.dk.

Aftal afhentningen af dvd'er så hurtigt som muligt. Tilbuddet om afhentning gælder til den 15. december 2011.

Hvis du har distributionsrettigheder til nogle af dvd-udgivelserne på ovennævnte liste, og hvis du ikke har modtaget en henvendelse fra DFI vedrørende dette med posten, bedes du kontakte én af undertegnede.

Antologier med flere forskellige film af forskellige producenter på samme dvd-udgivelse er ikke omfattet af dette tilbud, ligesom indkøbte udenlandske film ikke er omfattet. Desuden er dvd-udgivelser som kun foreligger i 5 eller færre eksemplarer på lageret ikke med i tilbuddet.
 
Dvd-eksemplarerne bortgives i den stand, de forefindes i på Filmarkivet. DFI har ikke mulighed for at tilbyde supplerende emballage, covers, grafisk arbejde, masters m.v.

Har du uddybende spørgsmål, kan følgende personer på DFI kontaktes:

  • Om selve udleveringen:
    Marianne Jerris, Filmarkivet: mariannej@dfi.dk.
  • Om Udleveringsaftalen og rettighedsmæssige spørgsmål:
    Jurist Tina Berg Fussing: tinaf@dfi.dk.
  • Om listen med dvd-film:
    Bibliotekskonsulent Carsten Olsen: carsteno@dfi.dk.