DFI's årsberetning 2013

ÅRSBERETNING. Med flotte resultater både herhjemme og internationalt var 2013 igen et særdeles godt år for dansk film. Du kan læse mere om dansk films tilstand i Filminstituttets Årsberetning, som nu er tilgængelige på dfi.dk.

Filminstituttets bestyrelse og direktion giver i Årsberetningen 2013 overblik over resultaterne af Filminstituttets støtteindsats, årets væsentligste udfordringer samt udsigterne for 2014.

"På trods af, at danskerne nu kan boltre sig i et hidtil uset udbud af film og serier, har niveauet for biografbilletsalget til danske film holdt stand i forhold til året før. Med 4,1 millioner solgte billetter leverer biografbilletsalget fortsat de mest substantielle indtægter til de danske filmproducenter, og tilsvarende fortsætter dansk film med at levere afgørende bidrag til biografejernes indkomstgrundlag," lyder en af pointerne i beretningen.

Samtidig udkommer Filminstituttets Årsrapport for 2013, som indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater.

Filminstituttet har desuden udarbejdet rapporten Effektevaluering af Filmaftale 2011-2014, som afdækker de forgangne tre års økonomiske og faglige konsekvenser af Filmaftalen samt de forventede effekter i 2014.

Årsberetningen 2013

Årsrapport for 2013

Effektevaluering af Filmaftale 2011-2014