Dialogmøde – Spilordningen

Ved overgangen til Filmaftalen for 2011-2014 blev Spilordningen indført som et selvstændigt støtteområde under Produktion & Udvikling på Det Danske Filminstitut, og afløste dermed pilotordningen for spilstøtte under New Danish Screen. Spilordningen, der har halvårlige ansøgningsfrister, er nu i gang med sin fjerde støtterunde, og mange ansøgere og støttemodtagere har haft lejlighed til at gøre sig erfaringer med det nye støttesystem.

Derfor inviterer Spilordningen til dialogmøde, hvor rammerne for ordningen kort vil blive opsummeret, og hvor ordet er frit for interessenter til at drøfte erfaringer med Spilordningens struktur og virke.

Dialogmødet for Spilordningen afholdes tirsdag den 30. april, og på mødet deltager Spilordningens redaktør Simon Løvind, projektkoordinator Karen Jakobsen og områdedirektør Claus Ladegaard.

Mødet holdes på Filminstituttet, mødelokalet på 4. sal i tidsrummet 14.30-16.00.

Yderligere oplysninger
Claus Ladegaard, 4032 6212