Dialogmøder i januar 2013

I forlængelse af 'Filmaftale for 2011-2014' er der gennemført en række ændringer af støttesystemet, og Filminstituttet inviterer i januar til dialogmøder for filmbranchen.

De væsentligste ændringer i støttesystemet er:

  • 60/40-ordningen er afløst af Markedsordningen
  • Støttefokus i konsulentordningerne for spillefilm og for kort- og dokumentarfilm er blevet udvidet, så alle ordninger kan støtte kort fiktion og tværmedielle produktioner
  • Støttefokus i talentudviklingsordningen New Danish Screen er udvidet til at omfatte produktioner inden for alle genrer, formater og platforme.

Ifølge filmaftalen for 2011-2014 skal der gennemføres en evaluering af det nye støttesystem efter 2 år, og Filminstituttet indbyder derfor til en række åbne dialogmøder for filmbranchen, hvor vi vil diskutere erfaringerne med støtteordningerne og de ændringer, der er gennemført de sidste to år.

Dialogmøderne afholdes i januar 2013 og er målrettet de enkelte støtteordninger, og på møderne deltager de pågældende konsulenter, redaktionsmedlemmer og producere fra Filminstituttet.

Der afholdes følgende møder

  • Markedsordningen for spillefilm, tirsdag den 22. januar
  • Konsulentordningen for spillefilm, onsdag den 23. januar
  • New Danish Screen, tirsdag den 29. januar
  • Konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm, onsdag den 30. januar

Møderne holdes på Filminstituttet, mødelokalet på 4. sal i tidsrummet 15.00-17.00.

Yderligere oplysninger
Claus Ladegaard, 4032 6212