Dialogmøder om markedsføring og distribution

Invitation til dialogmøder om markedsføring og distribution af danske spillefilm samt kort- og dokumentarfilm den 26.-27. juni på Det Danske Filminstitut.

I oktober 2012 trådte de nye støttevilkår for markedsføring og distribution af spillefilm i kraft. Vi har siden behandlet flere film efter de nye vilkår, og det er på tide at få en "temperaturmåling" fra branchen. 

Samtidig vil vi gerne i dialog med branchen omkring støttevilkårene for lancering og distribution af kort og dokumentarfilm med henblik på en evt. modernisering.

Fungerer støttevilkårene efter hensigten? Hvorledes opleves den konkrete sagsbehandling? Er der nye ideer til prioriteringer og initiativer? Etc.

Der afholdes følgende møder

  • Lancering og distribution af kort- og dokumentarfilm, onsdag den 26. juni kl. 9.30 – 11.00
  • Markedsføring og distribution af spillefilm, torsdag den 27. juni kl. 9.30 – 11.00

På møderne deltager fra DFI lanceringskonsulenter, koordinator, lanceringschef og områdedirektør.  

Møderne holdes på Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, mødelokalet på 4. sal.