Digital Single Market – Subtitling European cultural TV content across Europe

Europa-Kommisionen har offentliggjort et nyt call, ”Subtitling European cultural TV content across Europe”, en støtteordning der tilsigter øget online tilgængelighed på tværs af de europæiske landegrænser. Ansøgningsfristen er den 15. september 2017.

Med mål om at facilitere online spredning af kultur på tværs af landegrænser i Europa, støtter Kommisionen i dette call innovative strategier for, hvordan omfanget af undertekster i de europæiske kulturprogrammer tilvejebringes. Ansøgeren af støtten er således allerede specialiseret i online distribution af faktuelt kulturindhold og har interesse i at formidle dette til et bredere publikum gennem et større omfang af undertekstning.

Følgende aktiviteter støttes:
  • Udgifter til undertekstning af minimum 300 timers europæisk indhold af faktuel kulturel karakter
  • Evaluerings- og researchudgifter
  • Promoveringsudgifter
  • Revisionsudgifter

De forventede resultater er først og fremmest at styrke tilgængeligheden af europæiske faktuelt kulturindhold online, men i kraft heraf også at fremskaffe analyser til information for udvikling af politikken på det givne område.


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. september 2017.
Projektet skal afsluttes indenfor 30 måneder den 30. juni 2020. Projektet skal startes senest januar 2018.

Hvem kan søge?

Ansøger skal komme fra et EU-medlemsland.

Støtten kan søges af en virksomhed eller gruppe af virksomheder, som arbejder med ikkelineære services, der i forvejen distribuerer audiovisuelt indhold i overvejende grad. Ansøgerens service skal fremskaffe europæisk faktuelt indhold og rumme stærk kulturel værdi.

Derudover skal den pågældende service have været tilgængelig i minimum 2 år samt allerede have et eksisterende publikum af betydelig størrelse.

Det er foruden dette også et krav, at servicen i forvejen er tilgængelig i de territorier, der tilsigtes med projektet som et nyt lingvistisk tilbud – med andre ord et baseline publikum, som defineres af ansøgeren selv.

Ansøgere skal selv have vidensressourcer forbundet med projektet og redegøre herfor i ansøgningen. Ansøger skal således være i stand til at teste værdien af tekstet indhold, som er i online distribution, implementere det konkrete projekt og endeligt sammenligne publikumsrækkevidden på indhold delt online med undertekster og publikumsrækkevidden på indhold delt online uden undertekster.

Hvor store støttebeløb kan man søge?

Den samlede støttepulje er på 1.3M EUR, som fordeles på 1-3 projekter.
Kommisionen tilsiger sig retten til ikke at benytte alle tilgængelige ressourcer.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver evalueret efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Ansøgere med den højeste pointsum modtager støtte inden for budgetrammerne. Ansøgere skal have et mimimum a 60 % af den totale pointsum for at kvalificere sig til støtte. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Hvordan søger man?

Ansøgningen sker via denne ansøgningsblanket og skal formidles på et EU officielt sprog. Ansøgningen skal derudover indleveres i 3 signerede eksemplarer (en original, to kopier). Ansøgningen sendes fysisk, fax og email er ikke gyldigt. Flere informationer om dette findes i retningslinjerne her.

Sagsbehandlingstid

Ansøgere kan forvente svar ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtten. Retningslinjerne, ansøgningsskema, vejledninger, FAQs mm. findes her