Dola Bonfils periode som filmkonsulent udløber


Filmkonsulent Dola Bonfils, Kort- og Dokumentarfilm har pr. 31. marts 2009 siddet som konsulent i 5 år, hvorfor hendes tid nu udløber.

Der er en sagsbehandlingstid på 6 uger, hvorfor nye forslag ikke længere kan behandles af Dola Bonfils, men skal stiles til anden side eller afvente hendes efterfølger.For yderligere oplysninger:Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 3374 3433, clausl@dfi.dk