Dola Bonfils vikarierer som konsulent for dokumentarfilm fra 1. marts

Filminstituttet har med virkning fra den 22. februar afskediget filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm Jesper Jack. Stillingen som filmkonsulent er opslået med ansøgningsfrist 28. marts. Stillingsopslaget kan ses på www.dfi.dk/job.

Stillingen ønsker besat snarest, men det vil varer nogle måneder før en ny filmkonsulent kan tiltræde.

For at undgå gener for ansøgere og igangværende projekter har Det Danske Filminstituts bestyrelse valgt at ansætte tidligere filmkonsulent Dola Bonfils som vikar i perioden indtil en ny konsulent kan ansættes. Dola Bonfils starter den 1. marts og vil være ansat i en periode på tre måneder.

Beslutningen om at ansætte Dola Bonfils er tiltrådt af Rådet for kort- og dokumentarfilm.

Yderligere oplysninger

Claus Ladegaard
clausl@dfi.dk
Tlf. 40 32 62 12