Eastern Promises

Creative Europe Danmark og DFI's internationale producer Noemi Ferrer Schwenk inviterer til eftermiddagsseminar om mulighederne for koproduktion med Østeuropa. Eksperter fra Polen, Tjekkiet og Kroatien fortæller om finansieringsmuligheder og best practices for samarbejdet.

Robert Balinski (Polish Film Institute), Ludmila Claussova (Czech Film Commission) og Hrvoje Hribar (Croatian Audiovisual Centre) giver os overblik og indblik i de respektive nationale støttesystemer samt mulighederne for koproduktion. Malgorzata Kielkiewicz (Creative Europe Desk Polen) og Pavlina Kalandrova (Creative Europe Desk Tjekkiet) giver introduktion til deres arbejde og mulighed for partnersøgning. Derudover leverer Ewa Puszcynska (Opus Film) og Christian Falkenberg Husum (Phoenix Film) et enestående case study med den dansk/polske koproduktion IDA.

Efterfølgende vil Noemi Ferrer moderere en kort debat. Seminaret foregår på engelsk, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Program


14:00 – Introduktion

14:15 – Introduktion fra Malgorzata Kielkiewicz Creative Europe Desk Polen og Pavlina
            Kalandrova Creative Europe Desk Tjekkiet

14:30 – Kort briefing om Tjekkiet, Kroatien, Polen

15:30 – Case Study IDA med deltagelse af Opus Film, Ewa Puszcynska og Phoenix Film,
            Christian Falkenberg Husum

16:00 – Q & A

16:30 – Slut
27. november 2014 kl. 14-16:30
Filmhuset, mødelokale 4. sal
Gothersgade 55, 1123 København K

Det er gratis at deltage, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende og foretages ved at sende en mail til Maiken Høj, maikenh@dfi.dk