EMERGING PRODUCERS 2018

KURSUS. EMERGING PRODUCERS er arrangeret af Jihlava International Documentary Film Festival og henvender sig til europæiske producere, som tilbydes uddannelse, promoveringsstøtte og store muligheder for at netværke på tværs af landegrænser. Der kan nu søges om deltagelse til kursets 4. udgave.

EMERGING PRODUCERS 2018 er det eneste kursus i Europa af sin slags henvendt til producere.

Hovedformålet med kurset er at forbinde talentfulde europæiske producere med andre filmprofessionelle, særligt professionelle med erfaring inden for dokumentargenren. Det er kursets hensigt at give deltagere merindsigt i det audiovisuelle medie og ikke mindst større indblik i filmmarkedet, således koproduktionsmuligheder kan åbne sig.

Kursusforløbet velkommer producere med flere års erfaring på lokalt niveau, som har potentiale for at udvikle sig på internationalt plan. Man skal med andre ord have ambitioner om at indtræde det europæiske filmmarked. Foruden flere års erfaring og ambitioner, er det et krav, at ansøgeren på sit CV har mindst én realiseret mid-length eller feature film, som har haft biografvisning og er blevet vist på en festival.

EMERGING PRODUCERS 2018 består af møder med etablerede europæiske producere og andre filmprofessionelle, masterclasses, casestudier og foredrag.

Tid og sted

Modul 1: 24.-28. oktober 2017, Jihlava IDFF, Tjekkiet
Modul 2: 6.-9. februar 2018, Berlin, Tyskland

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2017.

Læs mere her.