Euro Connection – koproduktionsforum for kortfilm

Euro Connection søger kortfilmprojekter med koproduktionspotentiale til deltagelse i det europæiske koproduktionsforum under Clermont-Ferrand Short Film Market 2016. Ansøgningsfristen er 23. oktober.

Euro Connection afholdes fra 9.-10. februar 2016 som en del af Clermont-Ferrand Short Film Market og organiseres i samarbejde med Creative Europe MEDIA Desk France. 

Der bliver udvalgt i alt 15 kortfilmprojekter inden for genrerne animation, fiktion og kreativ dokumentar fra hele Europa. Producerne bag de udvalgte projekter bliver inviteret til Clermont-Ferrand med det formål at pitche deres projekter og møde mulige fremtidige koproduktionspartnere, finansiører og broadcastere.

Formularer

Ansøgningsformular (pdf)

Ansøgningsformular (.docx)

Krav til projekter

Projekt og producer skal opfylde følgende officielle kriterier: 

  • Projektet skal være en kortfilm (animation, fiktion eller kreativ dokumentar)
  • Kortfilmens varighed må ikke overstige 40 minutter
  • Projektet skal på ansøgningstidspunktet have sikret delvis finansiering fra eksterne kilder*
  • Projektet skal være tiltænkt og egnet til international koporduction
  • Optagelse og produktion må ikke igangsættes tidligere end maj 2016

Producere hvis projekt udvælges til deltagelse på Euro Connection 2016 forpligter sig på deltagelse. De udvalgte finaleprojekter/producere samt projektets instruktør eller manuskriptforfatter får rejse (160 €), akkreditering, logi (4 nætter) og forplejning betalt, hvorfor der ikke er omkostninger forbundet med deltagelsen.

Euro Connection 2016 indbefatter: 

  • Pitch training workshop (8. februar)
  • Pitching-sessioner overfor potentielle partnere (9. februar)
  • Faciliterede netværksarrangementer for producere og øvrige deltagere
  • Én-til-én forretningsmøder (10. februar)

Ansøgningsprocedure

Danske projektansøgninger skal sendes direkte til Creative Europe Desk Danmark, Det Danske Filminstitut, hvor en nedsat komité vurderer projekternes kunstneriske kvaliteter og nominerer ét projekt som dansk finalist (ved flere end 20 ansøgninger, kan der nomineres to projekter).

Ansøgningen skal sendes som én samlet PDF med en udfyldt ansøgningsformular (find den i højresplaten) samt alle andre nødvendige dokumenter. Ufuldstændige ansøgninger kommer ikke i betragtning.

Ansøgningsfristen er 23. oktober 2015, kl. 12 og ansøgningen skal sendes til:

Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk

Produceren bag finaleprojektet forventes derefter at udarbejde en engelsk version af ansøgningen, inkl. manuskript, til bedømmelse og endelig udvælgelse af en Europæisk jury. Det danske finaleprojekt vil blive inviteret til at deltage i netværksdelen af Euro Connection, også selvom projektet ikke bliver en del af den europæiske jurys 'final selection'.

Læs mere om Euro Connetion.

* No minimum amount is required, yet the partial funding secured is must come from a third party organisation (e.i. script development grant, production fund, state or local government support, investment from a broadcaster, prize money from a foundation or contest, etc.) In-kind contributions or investment share from the original production company are not considered valid as acquired partial funding in the respect of this selection process.