European Film i the Digital Era – Bridging Cultural Diversity and Competitiveness

Den nye strategi for europæisk film i den digitale æra har, som overskriften indikerer, en ambition om, at digital distribution af europæiske film kan styrke samspillet mellem europæisk kulturel diversitet og en stigning i konkurrenceevne.

Europæiske film skal være bedre til at række ud
Status er, at europæisk film er attraktive og Europa er frontløber på at producere virkelig mange spillefilm. Men de fleste europæiske film når aldrig længere end det nationale publikum, og selv indenfor det nationale marked når mange film end ikke biograferne eller andre distributionskanaler. Dette hænger sammen med de finansieringsmuligheder, der eksisterer i den audiovisuelle sektor, hvor størstedelen af finansieringen kommer fra nationale eller regionale fonde, og derfor har en prioriteret forpligtigelse til at nå dette publikum. 

De nye teknologier faciliterer nye distributionsformer som er langt mere innovative end vi egentlig udnytter dem til. Den audiovisuelle branche skal således være langt bedre til at udtænke nye forretningsmodeller og strategier for publikumsudvikling – et indsatsområde, som Europa-Kommissionen forsøger at eksekvere ved et nyt støtteområde under Mediadelprogrammet under Creative Europe (2014-2020): Online Distribution. Her er ambitionen netop at yde støtte til nye innovative strategier og forretningsmodeller for online distribution, hvor ”Day and Date release” også er i spil, hvilket vil sige at udfordre den traditionelle lanceringsmodel og i stedet lade film få præmiere i biografer samtidig med VOD og online streamingtjenester på tværs af forskellige lande – simultant vel at mærke.

Læs hele rapporten her