Fælles skandinavisk håndtering af minor co-produktioner


Fra januar 2008 vil Norsk Filmfond, Det Svenske Filminstitut og Det Danske Filminstitut håndtere ansøgninger om støtte til minor co-produktioner ud fra fælles parametre på baggrund af møder holdt mellem institutterne i 2006/2007.
Formålet med at yde støtte til co-produktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen, at styrke filmenes muligheder for at opnå international finansiering og at filmene kan rejse over grænserne. Derfor vil spillefilm med udenlandsk hovedproducent støttes efter følgende regler.
Det er en forudsætning for at søge om støtte at:
1. Ansøgningen kommer fra det nationale produktionsselskab.
2. Der er tale om nationalt kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen.
3. Der er indgået en distributionsaftale om biografdistribution eller om udsendelse i landsdækkende TV i det nationale land.
I behandlingen af ansøgninger vil følgende blive lagt til grund for vurderingen: